Kaikkea Leijonaemojen toimintaa ohjaa kymmenen kultaista sääntöä (lataa pdf-tiedosto):

 1. Luottamuksellisuus
  Keskustelut Leijonaemot ry:n toiminnassa ja tapahtumissa ovat luottamuksellisia. Mitään kuultuja tai kirjoitettuja asioita ei saa kertoa eteenpäin. Omista ajatuksista ja kokemuksista sekä oivalluksista kertominen on sallittua.
 2. Avoimuus
  Ryhmän toiminnan edellytys on avoimuus. Puhuminen ja jakaminen auttaa.
 3. Kunnioitus
  Vertaistoiminnassa edellytetään että ihmiset käyttäytyvät ja suhtautuvat kunnioittavasti toisiaan kohtaan. Diagnoosirajoista riippumaton toiminta vaatii erityisesti kunnioittamaan toisen subjektiivista kokemusta. Ryhmäläisen tulee kunnioittaa myös jokaisen osallistujan tilaa ja aikaa.
 4. Erilaisuuden arvostaminen
  Hyväksytään ihmiset, heidän perhe-elämänsä ja arvonsa vaikka ne poikkeisivatkin omasta näkemyksestä.
 5. Rehellisyys
  Ollaan rehellisiä itselle sekä muille.
 6. Yksityisyys
  Ryhmän jäsen päättää itse kuinka paljon hän haluaa jakaa asioitaan juuri sille ryhmälle joka on läsnä.
 7. Kohtaaminen ja vastavuoroisuus
  Pysähdytään hetkeen, kuunnellaan ja ollaan aidosti läsnä. Ryhmän jokainen jäsen tuo oman lisänsä ryhmään ja on tärkeä.
 8. Elämän myönteisyys
  Positiivisuuden säilyttäminen vertaistoiminnassa on erittäin tärkeää. Toivon ylläpitäminen, usko siihen että elämä kantaa voimaannuttaa. Ketään ei hyödytä se, että jäädään märehtimään pahaan oloon.
 9. Tukea hyväksymään asioita, joita ei voi itse muuttaa
  Elämässä on paljon asioita joihin ei voi itse vaikuttaa. Asenne on asia johon voi vaikuttaa. Asenne on jokaisen oma valinta.
 10. Rohkaisu minuusvoiman löytymiseen
  Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija ja vastuussa omasta elämästään. Jokaisessa on viisaus löytää omat ratkaisunsa.