Erityisen ihanille isille ja äideille

Leijonaemot ry on perustettu 22.5.2005 ja sen toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee erityislasten vanhempien jaksamista ja hyvinvointia. Leijonaemot ry:n toimintaa tukee Sosiaali – ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA vuodesta 2017 alkaen. Vuosina 2008-2016 toimintaa tuki Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Yhdistyksen säännöt ohjaavat Leijonaemojen vertaistukitoimintaa, jota järjestetään yhdistyksen hallituksen, työntekijöiden, vapaaehtoisten ja jäsenten toimesta. Lue säännöt.

Leijonaemot ry:n jäsenten julkisuudessa esittämät lausunnot edustavat vain ja ainoastaan heidän omia näkemyksiään ja mielipiteitään yksityishenkilöinä, siinäkin tapauksessa että viittaavat julkilausumiensa yhteydessä yhteytensä Leijonaemot ry:hyn ja/tai sen perustamiseen. Leijonaemot ry:n julkisina lausuntojen antajina toimivat ainoastaan toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Leijonaemot on rekisteröity tavaramerkki ja se takaa Leijonaemot ry:lle yksinoikeuden Leijonaemot nimen käyttöön Suomessa.

Kaikkea Leijonaemojen toimintaa ohjaa kymmenen kultaista sääntöä.

Liity Leijonaemoihin

Hallitus ja työntekijät

Leijonaemot ry:n hallituksessa toimii viisi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen jäseniä ja erityislasten vanhempia. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Toimintakausi on kaksivuotinen ja uusia hallituksen jäseniä valitaan kerran vuodessa, kun puolet hallituksesta on erovuoroisia.

Leijonaemot ry:n hallitus 2021
Väliaikainen puheenjohtaja Noora Hakala (Nokia)
Jäsenet: Sanna Edelman (Espoo), Kari Liukonsuo (Pirkkala), Marika Salo (Liminka) ja Satu Yli-Talonen (Salo)
Varajäsenet: Jutta Reinhardt (Nokia)
*Eronneet: jäsen Inka Peltola erosi 16.6., pj Johanna Vesanen ja jäsen Kati Oinonen erosivat 2.8.2021.

Hallituksen jäsenten yhteinen sähköpostiosoite: hallitus@leijonaemot.fi.

Leijonaemot ry:n työntekijät: yhdistyksen palveluksessa työskentelee seitsemän henkilöä. Työntekijät tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@leijonaemot.fi sekä puhelimitse ma-to klo 10-14 (muina aikoina jätä viesti vastaajaan, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian).

Toiminnanjohtaja Pia Lemmetty, puh. 040 753 1057, pia.lemmetty@leijonaemot.fi
Hallintokoordinaattori Kati Tiihonen, puh. 045 893 6493, kati.tiihonen@leijonaemot.fi  Taloussäänt
Järjestöassistentti Sanna Pitkänen, sanna.pitkanen@leijonaemot.fi
Järjestösuunnittelija Sanna Newton, puh. 045 203 8221, sanna.newton@leijonaemot.fi
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heli Parjanen, puh. 045 865 8410, heli.parjanen@leijonaemot.fi
Projektityöntekijä Malla Laakso-Nyström, toimisto@leijonaemot.fi
Perhe edellä puuhun -hanke
ja Erityislapsiperheen näkymätön sisarus- hanke, pia.lemmetty@leijonaemot.fi

Yritys tai yhteistyökumppani, tutustu Leijonaemot ry:n laskutusohjeeseen (lue laskutusohjeistus tekstiversiona).

Katso Leijonaemot ry:n esittelyvideo vuodelta 2013 (videossa ei ole tekstitystä).