Erityislasten vanhempien ääni vertaistuesta esiin

posted in: Vertaisten verkko | 1

Teimme opinnäytetyön aiheesta vertaistuen merkitys erityislapsiperheelle. Vastaajina olitte Te Leijonaemot. Haluammekin kiittää teitä vastaajia opinnäytetyömme mahdollistamisesta ja runsaslukuisista vastauksista. Saamistamme vastauksista korostuu erityisesti vanhempien tarve saada vertaistukea ja kiitollisuus Leijonaemot ry:n järjestämää vertaistukea kohtaan.

Vertaistuki on suuri voimavara erityislasten vanhemmille. Vertaistuki kannattelee vaikeina aikoina perhettä ja tukee vanhemmuutta. Vastauksissa kerroitte saaneenne vertaistuelta uusia ystäviä ja tukea elämäntilanteeseen sellaisilta ihmisiltä, jotka ymmärtävät sitä erityisperhearkea. Vertaisilta saa myös tietoa ja käytännön ohjausta esimerkiksi palveluiden tai tukien hakemiseen. Tällaista tietoa ei välttämättä ole edes sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan ammattilaisilla käytössään ja koittekin, että tietoisuutta vertaistuesta tulisi lisätä.

Aihe oli meitä itseämmekin koskettava ja toinen meistä onkin Leijonaemojen jäsen. Aiheen valinta oli siis luonteva. Yhteistyö Leijonaemojen kanssa sujui hyvin. Toivommekin, että työmme pääsisi Leijonaemot ry:n hyödynnettäväksi ja siitä olisi hyötyä vertaistuen kehittämisessä. Kehityskohteita nousikin vastauksissa jonkin verran, vaikka pääsääntöisesti Leijonaemojen tarjoamaan vertaistukeen oltiinkin tyytyväisiä.

Toivoitte vertaistuen löytymisen olevan jatkossa helpompaa ja tätä voisikin parantaa, sillä että vertaistuesta tiedotettaisiin paremmin. Vertaistuen kehittämiskohteiksi vastauksissa nousi esiin esimerkiksi, että ryhmiä toivottaisiin ympäri Suomen, että vertaistukiryhmiin olisi helpompi tulla ja ryhmät olisivat helpommin lähestyttäviä ja että vertaistuki olisi helposti saatavilla olevaa. Toivoitte myös enemmän konkreettista tukea ja toimintaa.

Tyytymättömyyttä aiheutti aikatauluhaasteet, pitkät välimatkat, ryhmien puuttuminen, oma väsymys, ryhmässä olevien eri elämäntilanteet sekä olisi kaivattu enemmän informatiivisempaa tukea. Toivoitte myös enemmän yhteistyötä muiden vertaistukitahojen sekä asiantuntijoiden kanssa.

Toivommekin tutkimuksemme pääsevän käyttöön vertaistukea suunniteltaessa ja näin teidän toiveenne käytäntöön.

Hyvää vuoden loppua kaikille Leijonaemoille ja rauhallista Joulun odotusaikaa!

Sini ja Nina

  1. Matti Oskari Hokkanen

    Missä, on tällainen Opinnäytetyö, mahdollisesti Luettavissa, eli Theseuksessa, tai jossakin, eli jos on jossakin, lisätkää Tieto Kirjoitukseen, taikka jopa Linkki siihen ja myös Hyvää Joulunodotusta, Joulua ja -Uuttavuotta 2022 sinnekin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *