Leijonaemot ry vaikuttaa erityislasten vanhempien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Leijonaemot ry:n toiminta on tarkoitettu kaikille erityislasten vanhemmille, lasten iästä ja diagnoosista riippumatta. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan biologiset ja sijaisvanhemmat, adoptiovanhemmat, bonusvanhemmat sekä vanhemmat, joiden erityislapsi on sijoitettuna tai menehtynyt. Leijonaemot ry:n tekemä vaikuttamistyö on monimuotoista työtä, joka näkyy kaikkialla toiminnassamme.

MITÄ?

Mitä Leijonaemot ry:n vaikuttamistyö on? Vertaistuen merkityksen korostaminen erilaisissa elämäntilanteissa on tärkeää ja korvaamatonta arjen vaikuttamistyötä. Me kerromme tarinoita ja positiivisia kokemuksia erityislasten vanhempien elämästä. Pyrimme positiivisuuden kautta vaikuttamaan vanhempien arjen sujuvuuteen. Korostamme kaikessa viestinnässä erityislasten vanhempien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä. Ja mikä tärkeintä, vaikutamme asenteisiin lisäämällä tietoisuutta erityislasten vanhempien elämäntilanteista.

Yhteiskunnallisella tasolla Leijonaemot ry antaa erityislasten vanhempien asemaan ja sen kohentamiseen liittyviä lausuntoja sekä tekee kannanottoja ja keskustelunavauksia aseman parantamiseksi. Teemme aktiivista yhteistyötä muiden järjestöjen, erilaisten asiantuntijaverkostojen ja eri alojen yritysten kanssa.

Tuomme aktiivisesti esiin erityislasten vanhempien asioita monissa yhteiskunnallisesti merkittävissä tilanteissa ja myös merkittävissä poliittisissa keskusteluissa, jotka liittyvät esim. vaaleihin tai muihin suuriin tapahtumiin. Teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa sekä alan oppilaitosten kanssa jakamalla heille tietoa toiminnastamme sekä osallistumalla mm. opinnäytetöiden tiedonkeruuprosesseihin ja tutkimustyöhön.

MITEN?

Mitä haluamme vaikuttamistyöllä saavuttaa? Jokaisella erityislapsen vanhemmalla on oikeus olla ensisijaisesti vanhempi. Haluamme tuoda erityislapsen vanhemman elämää näkyväksi yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi. Haluamme saattaa vanhemmat oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun piiriin sekä auttaa tarvittaessa hankkimaan apua sote-verkoston ulkopuolelta.

Kannustamme vanhempia ja muita erityislapsiperheiden arjessa toimivia henkilöitä hyvinvointia lisäävään ja elämää helpottavaan avoimuuteen.

Kerromme vertaistuen erilaisista mahdollisuuksista monin eri tavoin viestinnässämme ja käytämme hyödyksi myös arvokkainta tietoa eli kokemustoimijuustietoa.

Uskomme, että työmme saavutettua laajalti alan ammattilaisia, he ymmärtävät vertaistuen merkityksen ja ohjaavat ihmisiä aktiivisemmin vertaistuen piiriin. Vertaistuen ja muiden kolmannen sektorin tarjoamien tärkeiden palveluiden ”integroiminen” ja tuominen tunnetummaksi osaksi palvelujärjestelmää on yksi vaikuttamistyömme tavoitteita.

MISSÄ JA KETKÄ?

Missä ja ketkä tekevät vaikuttamistyötä? Leijonaemojen vaikuttamistyön tekijöitä ovat kaikki julkisessa toiminnassa mukana olevat. Yhdistyksen virallisia lausuntoja antavat ja kannanottoja tekevät yhdistyksen hallitus, toiminnanjohtaja sekä työntekijät. On kuitenkin tärkeää todeta, että yksi tärkeimmistä vaikuttamistyön muodoista on normaali jokapäiväinen toimintamme, joka on sitä tärkeintä vaikuttamistyötä. Tässä yhdistyksemme vapaaehtoiset, kokemustoimijat ja kaikki erityislasten vanhemmat ovat avainasemassa.

Vaikuttamistyömme tapahtuu kaikkialla, missä toimimme: sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter), erilaisissa verkostotapaamisissa, kenttätyöhön jalkautuessa, oppilaitosyhteistyössä, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa. Koulutamme vapaaehtoisiamme olemaan tehtäviensä tasalla mahdollisimman hyvin.

Kirjoitamme blogitekstejä ja lähetämme uutiskirjeitä. Teemme tilanteiden vaatiessa mediatiedotteita sekä annamme lausuntoja ja kannanottoja. Teemme yhteistyötä lehtien, radioiden ja eri mediatalojen kanssa.

Pidämme verkkosivumme ajan tasalla ja päivitämme siitä säännöllisesti ja ajantasaisesti.