Leijonaemot ry vaikuttaa yhteiskunnallisesti erityislapsiperheiden aseman parantamiseksi. Yhdistys on mukana hallituksen kärkihankkeissa kutsusta tai osallistuu niihin muutoin aktiivisesti. Yhdistys antaa pyyntöjen mukaan lausuntoja ja kannanottoja asioissa, jotka koskevat yhdistysten jäsenten asemaa yhteiskunnassa. Näitä asioita voivat olla mm. omaishoitajuus ja erityislapsia koskevat palvelut.

Leijonaemot ry antaa kannanottoja tärkeiksi katsomiinsa aiheisiin. Kannanotot hyväksyy Leijonaemot ry:n hallitus.

Leijonaemot ry osallistuu YTRY:n, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempien yhteistyöryhmän, kokouksiin tuoden esiin jäsenten osoittamia epäkohtia terveydenhuollon, sosiaalitoimen, Kelan ja muiden viranomaisten käytännöissä parantaen tätä kautta erityislapsi-perheiden asemaa. Yhdistys tekee vaikuttamistoimintaa myös SOSTE ry:n jäsenyyden ja sen alueverkostojen kautta.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan myös jäsentensä hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Vuosina 2012-2017 yhdistys oli mukana Raha-automaattiyhdistyksen (STEA) rahoittamassa Emma & Elias -avustustusohjelmassa. Vuonna 2018 Emma ja Elias -ohjelma sai jatkoa Perheet Keskiöön hankkeessa, jossa järjestöt ovat mukana kehittämässä perhekeskustoimintaa. Hankkeen kautta edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Palkinnot ja tunnustukset Leijonaemoille

Leijonaemot ry on saanut palkintoja ja tunnustuksia eri tahoilta, sekä toiminnasta on tehty useita julkaisuja vuosien saatossa.

Leijonaemot ry sai kunnian edustaa Suomea ja kantaa olympiasoihtua talviolympialaisten soihtukulkuessa Etelä-Koreassa vuonna 2018. Lehdistötiedote 10.11.2017

Leijonaemot ry sai Lapsen rinnalla -tunnustuspalkinnon vuonna 2013. Lapsen rinnalla –raadin mielestä Leijonaemot tekemä työ on erittäin tärkeää sekä vanhempien että lasten jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Raati arvostaa Leijonaemojen yhteisöllistä toimintaa ja ihmisläheistä vertaisaputukea.

Leijonaemot ry sai Kotiliesi-palkinnon vuonna 2011. Palkinto myönnettiin erityislasten vanhempien tukiverkoston luomisesta.