Leijonapartio tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheitä järjestämällä kriisitilanteessa olevalle perheelle apua. Leijonapartiolta voivat apua pyytää kaikki erityislapsiperheet, etusijalla ovat Leijonaemot ry:n jäsenperheet. Kyse on lyhytaikaisesta tuesta ennen kuin yhteiskunnan palvelut saadaan perheen tueksi.

Leijonapartio auttaa mm. seuraavin tavoin: siivoamalla, käymällä kaupassa, laittamalla ruokaa, avustamalla sairaan tai vammaisen lapsenhoidossa. (Poikkeuksellisesti voidaan palkata lastenhoitaja.) Leijonapartio myös auttaa hakemusten täyttämisessä esim. Kelaan tai sosiaalivirastoon, selvittää perheelle kuuluvia tukimuotoja eri tahojen kanssa, tukee perhettä verkostopalavereissa ja järjestää vapaaehtoista ammattiapua mm. remontissa, tietoteknillisissä kysymyksissä, talouden hallinnassa ja lakineuvonnassa. Leijonapartiossa avun toteuttavat Leijonaemojen vapaaehtoiset ja joihinkin toiminnan osa-alueisiin käytetään asiantuntija-apua. Kaikkien Leijonapartiosta lakipalvelua hakevien tulee antaa suostumus tietojensa käsittelyyn: suostumuslomake

Leijonapartion tukipyyntö
    Voit myös saada tukea puhelimitse soittamalla Leijonaluuriin. Soita tai jätä soittopyyntö!