Leijonapartio. Et ole yksin. Sinulla on meidät.

Leijonapartio tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheitä järjestämällä kriisitilanteessa olevalle perheelle apua. Leijonapartiolta voivat apua pyytää kaikki erityislapsiperheet, etusijalla ovat Leijonaemot ry:n jäsenperheet. Kyse on lyhytaikaisesta tuesta ennen kuin yhteiskunnan palvelut saadaan perheen tueksi. Leijonapartio auttaa mm. tukipalvelujen selvityksissä, lasten ja kodin hoidossa, Kelan hakemusten täyttämisessä tai järjestämällä muuta apua perheelle. Leijonapartion tukipyyntö

Leijonaluuri. Kuuntelevaa vertaistukea.

Leijonaluuri tarjoaa vertaistukea puhelimitse erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen. Leijonaluuri voi tarjota tukea vanhemmille, joilla ei lapsen sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollista osallistua vertaistoimintaan tai lähialueella ei ole vertaistukea tarjolla. Soita tai jätä soittopyyntö!

Tukea vertaisilta. Voimaa vertaistuesta.

Toinen erityinen vanhempi voi ymmärtää toista – vaikka vain hetken kerrallaan.  Vertaistuki on oleellinen osa uuden tilanteen selkiyttämistä vanhemmille ja sitä tulisi olla tarjolla jokaiselle erityislapsen vanhemmalle. Vertaistuki on sekä henkistä että ennen kaikkea mukavien asioiden tekemistä yhdessä vertaisten, samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaistuen kautta saa myös korvaamattomia neuvoja arjen sujumiseen ja tukiviidakossa liikkumiseen. Erityislasten vanhemmat eivät aina jaksa tai ehdi olla kovinkaan paljoa tekemisissä ulkomaailman kanssa. He saattavat joskus olla niin väsyneitä, että vaikka tarvitsevat apua he eivät jaksa sitä hakea tai eivät tiedä mistä lähtisivät apua hakemaan.

Käsikädessä tukiviidakkoon. Vertaistuen kautta vanhemmat saavat myös paljon tietoa eri asioista kuten etuuksista ja sairaalan käytännöistä, jolloin kaikki tiedottaminen ei jää vain terveydenhuoltoalan ja kasvatusalan ammattilaisten varaan. Usein sairaalassa vanhemmat ovat niin kovan paineen ja huolen alla, että saatu tieto unohtuu. Saadessaan vertaistukea vanhemmat eivät ole pelkästään ammattilaisilta saamansa tuen varassa, jolloin kaikille osapuolille jää enemmän voimavaroja aikaa keskittyä olennaisimpaan eli lapsen hoitoon.

Vertaisryhmissä asiantuntijuus nousee henkilökohtaisesta kokemuksesta ja osallisuudesta. Vertaisryhmän antama tuki on laadultaan toisenlaista kuin asiantuntijatietoon perustuva tuki: kumpikaan ei voi korvata toista, mutta ne voivat hyvin täydentää toisiaan.

Tukea on monenlaista. Leijonaemot ry järjestää monenlaista toimintaa, jonka kautta erityislasten vanhemmat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Yhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain jäsentapaamisia ja kaikille erityislasten vanhemmille avoimia tapaamisia. Vertaistuki -viikonloppuja ja -päiviä, perhetapahtumia sekä kuukausittain kokoontuvia vertaistukiryhmiä järjestetään eri puolilla Suomea (katso tulevat tapahtumat). Vertaistapahtumiin ovat tervetulleita kaikki erityislasten vanhemmat, eikä yhdistyksen jäsenyyttä vaadita. Jäsenille on lisäksi oma suljettu Leijonaemot Facebook-ryhmä, missä vanhemmat voivat saada virtuaalista vertaistukea.

Leijonapartion asiakasrekisteriseloste