Eri vammaisjärjestöt ovat koonneet sosiaaliturvaoppaita ja -ohjeita, joista saa kootusti tarkempaa tietoa tuista ja palveluista.

Lastensuojelun käsikirja
Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.

Palvelupolkumalli/Tatu ry
Tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.

Potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä laatima sosiaaliopas
Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Oppaan lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä.

Tukiliitto.fi
Tukiliitto on erikoistunut kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksiin ja palveluihin, ja palvelee kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevissa asioissa: tuki ja neuvot. Tukiliitto on laatinut sosiaaliturvaoppaan ja perheiden palveluista oppaan: oppaat ja materiaalit.

Vammaispalvelujen käsikirja
Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä.