Eri vammaisjärjestöt ovat koonneet sosiaaliturvaoppaita ja -ohjeita, joista saa kootusti tarkempaa tietoa tuista ja palveluista.

Lastensuojelun käsikirja
Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.

Palvelupolkumalli/Tatu ry
Tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.

Potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä laatima sosiaaliopas
Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Oppaan lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä.

Tukiliitto.fi
Tukiliitto on erikoistunut kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksiin ja palveluihin, ja palvelee kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevissa asioissa: tuki ja neuvot. Tukiliitto on laatinut sosiaaliturvaoppaan ja perheiden palveluista oppaan: oppaat ja materiaalit.

Vammaispalvelujen käsikirja
Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä.

Oikeusturvaohje vammaisille henkilöille ja potilaille
Vammaisen henkilön ja potilaan oikeuksien oikeusturvaohjeistuksen on koonnut varatuomari Mirva Salonen Lakitoimisto Mirva Salosen verkkosivuille.

Mirva Salonen hoitaa vuosien kokemuksella muun muassa vammaisasioissa hallintovalituksen laatimiset ja lasten huolto- ja huostaanottoasiat ja perhe- ja perintöoikeusasiat sekä asiakirjat, kuten testamentit ja perukirjat.
Leijonaemojen jäsenalennus: -15 % kiinteähintaisista palveluista tai alennettu lakipalveluiden tuntihinta on 1.8.2018 alkaen 110,00 € lisättynä arvonlisäverolla (yht. 136,40 €), silloin kun asiakas joutuu itse kustantamaan palkkion. Kulut (esim. matka- tai lausuntokulut) tulevat syntyneiden kulujen mukaisesti korvattavaksi. Julkisena oikeusapuna hoidettavissa asioissa palkkio veloitetaan ilman alennusta oikeusavun palkkioperusteasetuksen mukaisesti 136,40 € tunnilta sisältäen arvonlisäveron. Muissa tilanteissa sovitaan laskutushinnasta erikseen. Leijonaemot ry:n jäsenille tarjotaan myös jäsenetuna mahdollisuus maksaa omavastuu- lasku osissa, esimerkiksi 100€/kk.
Valtion oikeusapu tarkoittaa sitä, että yksityisen lakimiehen käytöstä tulevat kulut maksaa valtio. Muistattehan, että alaikäisen lapsen asiassa tuomioistuimeen tehtävässä valituksessa eivät vanhempien tulot vaikuta lapsen mahdollisuuteen saada valtion oikeusapua. Lapsella harvoin on myöskään isoja tuloja tai yli 5000 euron omaisuutta, jotka voisivat estää oikeusavun saannin. Siten yleensä tuomioistuimessa käsiteltävässä lapsen valitusasiassa lakimiesavun käyttäminen tuleetäysin maksuttomaksi perheelle.
Tuntihintatarjous koskee uusia toimeksiantoja ja on voimassa toistaiseksi. Saadaksesi tarjouksen hyödyksi, ilmoita siitä toimeksiantoa tehdessäsi.
Mirva Salosen toimisto on Tampereella, mutta juttuja voidaan hoitaa sähköisesti ja puhelimitse koko maan alueella.
Lakitoimisto Mirva Salosen yhteystiedot: varatuomari, OTM, YTM (sosiaalityö) Mirva Salonen, puh. 040 551 5631, mirva(a)mirvasalonen.fi, mirvasalonen.fi