Aivoliitto ry
Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.

Apua Arkeen ry
Yhdistys antaa neuvontaa henkilöille, jotka arjessaan toimivat erityislasten ja -nuorten parissa ja joutuvat käsittelemään käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita.

ASPA asumispalvelusäätiö
Yleishyödyllisenä säätiönä Asumispalvelusäätiö ASPA edistää valtakunnallisesti eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään.

Autismi- ja Aspergerliitto
Liito edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea perheitä, joissa autismin kirjon piiriin kuuluva henkilö.

Avain-säätiö
Avain-säätiö edistää eri tavoin tukea tarvitsevien, kuten vammaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja.

Bamsegruppen ryhmä
Bamse Group on ruotsinkielisten vanhempien ryhmä erityislasten perheille.

Erityislasten omaiset ELO ry
ELO tarjoaa vertaistukea ja virkistystoimintaa erityislapsille, -nuorille ja heidän perheilleen kahdeksan Lapin kunnan alueella.

Erityisperheet.fi
Erityislapsiperheiden ensitietosivusto tuo tietoa perheiden alkuvaiheeseen, painopisteenä sosiaalipalvelut.

Heikun keikku ry
Perustettu tukemaan erityisiä lapsia, perheitä ja heidän kanssaan toimivia ammattilaisia. Yhdistyksessä toimii sekä erityisiä perheitä että ammattilaisia.

Invalidiliitto ry
Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Jaatinen ry
Vammaisperheiden monitoimikeskus, joka on vammaisten lasten vanhempien perustama yhdistys. JaatisWiki

Kanta-Hämeen erilaiset oppijat ry
Yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa oppisvaikeuksisia ja heidän vanhempiaan/huoltajiaan, antaa tietoa oppimisvaikeuksista asianomaisille ja viranomaisille sekä järjestää koulutus- ja virkistystilaisuuksia.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö syntyi toteuttamaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä unelmia hyvästä elämästä ja laadukkaista palveluista.

Kuurojen liitot ry
Valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.

Lastensuojelun Keskusliitto
Toimiala kattaa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun avohuollosta jälkihuoltoon. Toiminnalla pyritään turvaamaan ja parantamaan lastensuojelupalveluiden laatua ja toimintaedellytyksiä sekä vahvistamaan alan asiantuntijuutta.

Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa Helsingissä vapaa-ajan harrastetoimintaa erityislapsille- ja nuorille. Ryhmätoiminnan lisäksi on saatavilla yksilöohjausta, NUOTTI-valmennusta sekä toiminta- ja fysioterapiaa.
Yhdistyksen Kunnon, Toiminnan ja Ilmaisun Huoneet tarjoavat monipuolista vapaa-ajan harrastetoimintaa. Viikon aikana yhdistyksellä on yli 40 erilaista harrasteryhmää ympäri Helsinkiä. Ryhmissä muun muassa liikutaan kuntosalilla, uidaan, pelataan pallopelejä, retkeillään kaupungissa ja luonnossa, valmistetaan ruokia, tanssitaan, harjoitellaan turvallista somen käyttöä ja pelataan lautapelejä.
Ryhmiä ohjaavat kuntoutusalan ammattilaiset huolehtivat siitä, että toimintaa sovelletaan jokaiselle sopivaksi. Toimintaan saa käydä tutustumassa ilmaiseksi.

Malike
Toimintaa ja verkostokoulutuksia, joissa etsitään keinoja mahdollistamaan osallistuminen, toiminnallista vertaistukea ja ideoita liikkumiseen ja harrastamiseen, toimintavälineneuvontaa, välineiden kokeilua ja vuokrausta, ja tietoa toimintavälineiden hankintakanavista ja rahoitusmahdollisuuksista.

Munuais- ja maksaliitto
Liitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Liitto jakaa tietoa, järjestää kuntoutusta ja tekee edunvalvontaa.

Näkövammaiset Lapset ry
Näkövammaiset lapset ry on valtakunnallinen näkövammaisten lasten vanhempainyhdistys. Se valvoo lasten ja heidän perheidensä etuja.

Näkövammaisten keskusliitto ry
Näkövammaisten Keskusliitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa.

Rinnekoti-Säätiö
Rinnekoti-Säätiö palvelujen tuottajana perustaa toimintansa elämän tukemiseen, jokaisen elämän arvon tunnustamiseen, hyvän elämän ja hoitotyön arvoihin. Rinnekodissa hyvä elämä merkitsee jokaiselle mahdollisuutta kokea itsensä ja työnsä arvokkaaksi.

Sosiaalipedagogiikan säätiö
Säätiö auttaa hiljaisesti syrjäytyviä ja heidän läheisiään. Yhteisöllisesti.

Suomen CP-liitto ry
Vuonna 1965 perustettu liitto, jonka jäseniä ovat 20 CP-yhdistystä eri puolilla maata. Valtakunnallisena vammaisjärjestönä Suomen CP-liitto valvoo CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten ja heidän omaistensa oikeuksien toteutumista. Katso CP-opas (pdf)

Suomen NOBAB
Suomen NOBAB – NOBAB i Finland r.y. kuuluu muiden pohjoismaiden kanssa Nordisk förening för sjuka barns behov– yhdistykseen ja edustaa Suomea EACH:ssa (European Association for Children in Hospital).

Suomen Noonan-yhdistys ry
Suomen Noonan-yhdistyksen tavoitteena on helpottaa vertaistuen löytämistä ja Noonan-henkilöiden yhteensaattamista.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
VAU ry:n tehtävänä on lähes 40 lajin monilajiliittona monipuolisen vammaisliikunnan ja -urheilun toimintaedellytysten edistäminen – yhdessä ja erikseen.

Tatu ry
Valtakunnallinen yhdistys joka on perustettu vuonna 2001. TATU ry:n toiminnan keskeisenä lähtökohtana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Tapaturmaisesti vammautuneille lapsille, nuorille ja perheille löydät tietoa, tukea, toivoa ja toimintaa TATUsta.

Tukiliitto.fi
Tukiliitto on erikoistunut kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksiin ja palveluihin, ja palvelee kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevissa asioissa.

Tukilinja
Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten, erityisesti lasten ja nuorten aktiivista ja tasa-arvoista elämää.

Vammaisfoorumi ry
Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia.