Kelan hoitama sairausvakuutus on osa Suomen sosiaaliturvaa. Kelan vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä sekä heidän kuntoutustaan ja hoitoaan.

Kansaneläkelaitoksesta:

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki-/ 16 vuotta täyttäneen vammaistukihakemus
 • sairauden hoidon, tutkimusten ja lääkärikäyntien matka- ja yöpymiskorvaus ja matkakustannusten maksukatto
 • vaikeavammaisen kuntoutus ja sen matkakulut
 • harkinnanvarainen kuntoutus
 • sopeutumisvalmennus
 • erityishoitoraha huoltajan ansionmenetyksestä lapsen sairaanhoidon ja kuntoutuksen ajalta
 • kuntoutusraha vanhemman ansionmenetyksestä sopeutumisvalmennuksen ja perhekuntoutuksen ajalta
 • tulkkipalvelut
 • lääkekustannusten korvaus ja lääkekustannusten maksukatto
 • yksityislääkärin palkkioista sairaanhoitokorvaus
 • yksityissairaalan hoitokustannuksista osittainen sairausvakuutuskorvaus

Kela – Ohjeet etuuksittain
Taulukosta avautuvat ohjeet, joita Kelan toimistoissa käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä ja neuvonnassa. Huomio että ohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön.

Kuntoutus
Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään sairauden kanssa, jatkamaan töissä tai palaamaan työelämään.

Vammaisetuudet
(Kela)Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan.