Kelan hoitama sairausvakuutus on osa Suomen sosiaaliturvaa. Kelan vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä sekä heidän kuntoutustaan ja hoitoaan.

Kansaneläkelaitoksesta:

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki-/ 16 vuotta täyttäneen vammaistukihakemus
 • sairauden hoidon, tutkimusten ja lääkärikäyntien matka- ja yöpymiskorvaus ja matkakustannusten maksukatto
 • vaikeavammaisen kuntoutus ja sen matkakulut
 • harkinnanvarainen kuntoutus
 • sopeutumisvalmennus
 • erityishoitoraha huoltajan ansionmenetyksestä lapsen sairaanhoidon ja kuntoutuksen ajalta
 • kuntoutusraha vanhemman ansionmenetyksestä sopeutumisvalmennuksen ja perhekuntoutuksen ajalta
 • tulkkipalvelut
 • lääkekustannusten korvaus ja lääkekustannusten maksukatto
 • yksityislääkärin palkkioista sairaanhoitokorvaus
 • yksityissairaalan hoitokustannuksista osittainen sairausvakuutuskorvaus

Kela – Ohjeet etuuksittain
Taulukosta avautuvat ohjeet, joita Kelan toimistoissa käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä ja neuvonnassa. Huomio että ohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön.

Kuntoutus
Tiedote Kelan toiminnasta

Elämässä mukana – muutoksissa tukena
Esite Kelan kuntoutustoiminnan perustasta ja tavoitteista

Vammaisetuudet 
(Kela)Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan.