Sosiaaliturva

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito usein aiheuttaa lisäkustannuksia sekä edellyttää jatkuvaa hoitoa ja valvontaa. Erityislasten vanhemmilla voi olla oikeus erityiseen tukeen, palveluihin ja etuuksiin. lue lisää

Kuntien palvelut

Kuntien sosiaalitoimistot sekä vammais- ja potilasjärjestöt tarjoavat tukea, palveluja ja etuuksia erityislapsiperheille. lue lisää

KELA

Kelan hoitama sairausvakuutus on osa Suomen sosiaaliturvaa. Kelan vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä sekä heidän kuntoutustaan ja hoitoaan. lue lisää

Omaishoitajuus

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. lue lisää

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa muista järjestöistä ja tahoista liittyen etuuksiin, palveluihin, lainsäädäntöön ja byrokratiaan erityislapsiperheille. lue lisää