Vammaispalvelulaki uudistuu

posted in: Astetta asiallisemmin | 0

Leijonaemot ry on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi. Halusimme muistuttaa, että erityislapsiperheiden tilanteet huomioitaisiin lakia säädettäessä niin, ettei uudet pykälät enää entisestään hankaloita haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria. Jatka lukemista: Vammaispalvelulaki uudistuu

Leijonaemojen lausunto perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettavaan esitykseen

posted in: Astetta asiallisemmin | 1

LAUSUNTO
Asia: HE 86/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta
koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Leijonaemot ry näkee hyvänä asiana sen, että kouluille tarjotaan mahdollisuuksia joustoihin opetuksen
järjestämisen suhteen. Yhdistyksemme haluaa kuitenkin nostaa esiin huolen erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden huomioimisesta erityistilanteissa.

Jatka lukemista: Leijonaemojen lausunto perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettavaan esitykseen

Leijonaemot

Leijonaemot