Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on antanut myönteisen avustusehdotuksen Leijonaemot ry:n hankkeille Perhe edellä puuhun ja Erityislapsiperheen näkymätön sisarus. Hankkeet käynnistyvät vuonna 2018 rahoituksen vahvistuessa ja toteutetaan vuosina 2018-2020.

Perhe edellä puuhun -hanke

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityislapsiperheet yli lasten diagnoosirajojen. Toimintaan voivat osallistua myös perheet, joiden lapsella ei ole vielä virallista diagnoosia sekä perheet, joiden erityislapsi on kuollut.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa erityislapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta ja torjua yksinäisyyttä.
Hankkeen alatavoitteet ovat:

  1. Erityislapsiperheiden jaksaminen ja hyvinvointi lisääntyvät.
  2. Erityislapsiperheiden arkiset luontokokemukset lisääntyvät.
  3. Erityislapsiperheiden vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus paranee.
  4. Erityislapset, heidän sisaruksensa ja perheet saavat mahdollisuuden osallistua luontoon liittyviin tapahtumiin.
  5. Tieto luontokokemusten elvyttävyydestä erityislapsiperheiden keskuudessa lisääntyy.
  6. Toimintaan osallistuvat perheet saavat uusia ystäviä.

Erityislapsiperheen näkymätön sisarus- hanke

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki erityislapsiperheiden terveet sisarukset ja heidän perheensä valtakunnallisesti koko Suomessa.

Hankkeen päätavoitteena on saada erityislapsiperheen terveen sisaruksen ääni kuuluviin perheessä ja siten käynnistää perheessä terveen sisaruksen huomioiminen ja ennalta ehkäistä välittömiä ja/tai myöhemmin elämässä ilmeneviä elämänhallinnan ja psyykkisen hyvinvoinnin ongelmia.
Hankkeen alatavoitteet ovat:

  1. Tavoitteena on saada erityislapsiperheen terveelle sisarukselle kokemus, että hän on tullut kuulluksi ja saanut ansaitsemaansa huomiota vanhemmaltaan/vanhemmiltaan/joltain aikuiselta/vertaiselta/sisarukselta ja täten vahvistaa hänen itsetuntoaan. Yksikin kokemus voi olla elämässä käänteentekevä.
  2. Tavoitteena on vahvistaa erityissisaruutta terveen ja erityisen sisaruksen välillä ja lisätä perheen sisällä ymmärrystä terveen sisaruksen näkökulmaan sisaruudesta.
  3. Tavoitteena on tarjota erityslapsiperheen terveelle sisarukselle vertaistukea ja turvallinen ympäristö erilaisten tunteiden ilmaisemiseen.