Leijonaemot järjesti perhe- ja sisarustoimintaa vuosina 2018-2021 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA hankeavustuksilla. Hankkeiden päätyttyä Leijonaemot järjestää perhetoimintaa yhdistyksen omilla sekä lahjoituksilla kerätyillä varoilla. Katso tulevat perhetapahtumat

Perhe edellä puuhun -hanke 2018-2021

Perhe edellä puuhun -hankkeessa lähdettiin koko perheen voimin tutkimaan luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia. Perheet tutustuivat erilaisiin luontokohteisiin ja vierailivat kotieläintiloilla, jotka valikoitiin erityislapsiperheiden toiveiden pohjalta. Tapahtumiin osallistui erityislapsiperheitä yli lasten diagnoosirajojen, ja niitä järjestettiin ympäri Suomen vapaaehtoisvoimin!

Hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa erityislapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta ja torjua yksinäisyyttä.

Hankkeen alatavoitteet olivat:
1: Erityislapsiperheiden jaksamisen ja hyvinvoinnin lisääminen.
2: Tarjota erityislapsiperheille arkisia luontokokemuksia.
3: Erityislapsiperheiden vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen edistäminen.
4: Perheiden osallistaminen luontotapahtumiin.
5: Tiedon kartuttaminen luontokokemusten elvyttävyydestä erityislapsiperheiden keskuudessa.
6: Uusien ystävyyssuhteiden luominen toimintaan osallistuvien perheiden kesken.

Suuntamysteeripeli perheille: Suomen ladun kehittämä peli on kaikkien vapaassa käytössä oleva joukkuepeli.

Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hanke 2018-2021

Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hankkeessa järjestettiin toimintaa erityislapsiperheen sisaruksille ja tuotiin sisarusta näkyviin ja kuuluviin perheessä. Sisarustapahtumiin osallistuivat sisarukset itsenäisesti tai sisarukset vanhemman kanssa. Tapahtumat tarjosivat perheille aikaa ja tilaa kahdenkeskiselle ajalle sisarukselle ja hänen vanhemmalleen sekä tarjota vertaistukea sisaruksille. Tapahtumat toteutettiin pääsääntöisesti Leijonaemojen vapaaehtoisten voimin.

Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hankkeeseen sisältyi ohjattuja perhehaastatteluita. Haastatteluita järjestettiin pääkaupunkiseudulla yhdessä Psykoterapiapalvelu Tunnetilan psykoterapeuttien sekä valokuvaaja Nita Veran kanssa, sekä Pirkanmaalla Vuorovaikutushoito ILO Oy ja valokuvaaja Karo-Liina Kähkölän kanssa.

Perhehaastatteluissa jokainen perheenjäsen sai äänensä kuuluviin ja tätä kautta vahvistettiin koko perheen hyvinvointia. Erityislapsiperheen sisaruksilla oli perhehaastatteluissa mahdollisuus tuoda esiin omaa näkökulmaansa: kuvata tunteitaan ja ajatuksiaan liittyen omaan paikkaansa perheessä.

Perhehaastatteluiden yhteydessä sisaruksista otettiin perheiden halutessa sisaruskuva. Valokuvista järjestettiin Leijonaemot ry:n ja Nita Veran yhteinen valokuvanäyttely “Jokainen tähtikin on erilainen”, joka oli esillä Helsingin kulttuuritaloilla Kanneltalossa ja Malmitalossa syksyllä 2020. Näyttelyn näki yhteensä noin 26 000 kävijää.  Ohjatut perhehaastattelut toteutettiin pääkaupunkiseudulla vuosina 2018-2019. Psykoterapiapalvelu Tunnetila kokosi tekemästään työstä sekä havainnoistaan erityislasten sisaruksista Leijonaemoille raportin.

Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hankkeen tavoitteena oli: 

  1. Saada erityislapsiperheen terveen sisaruksen ääni kuuluviin perheessä ja siten käynnistää perheessä terveen sisaruksen huomioiminen ja ennalta ehkäistä välittömiä ja tai myöhemmin elämässä ilmeneviä elämänhallinnan ja psyykkisen hyvinvoinnin ongelmia.
  2. Mahdollistaa erityislapsiperheen terveelle sisarukselle kokemus, että hän on tullut kuulluksi ja saanut ansaitsemaansa huomiota vanhemmaltaan/vanhemmiltaan/joltain aikuiselta/vertaiselta sisarukselta ja täten vahvistaa hänen itsetuntoaan. Yksikin kokemus voi olla elämässä käänteentekevä.
  3. Vahvistaa erityis-sisaruutta terveen ja erityisen sisaruksen välillä ja lisätä perheen sisällä ymmärrystä terveen sisaruksen näkökulmaan sisaruudesta.
  4. Tarjota erityslapsiperheen terveelle sisarukselle vertaistukea ja turvallinen ympäristö erilaisten tunteiden ilmaisemiseen.

Sisarushankkeessa järjestettiin 22.10.2020 tapahtuma “Valokeilassa erityislasten sisarukset” Helsingissä. Tilaisuudessa kuultiin erilaisia puheenvuoroja erityisestä sisaruudesta monesta vinkkelistä: terveydenhuollon ammattilaisilta, valokuvaajalta, erityislapsiperheen vanhemmalta sekä aikuiselta erityislapsen sisarukselta. Lisäksi Leijonaemot ry palkitsi kunniakirjoin eri puolelta Suomea vaikuttavia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka huomioivat erityisen hyvin erityislasten sisarukset. Tapahtumaillan kruunasi mahtava livemusiikki, jota oli esittämässä erityislapsen sisarus. Tapahtuman striimauksen voit katsoa tämän linkin kautta.