Lapsilla ja nuorilla on oikeus sekä hyvään hoitoon että hyvään lapsuuteen. Tämän ajatuksen siivittämänä Leijonaemot ry otti vastatakseen Lasten ja nuorten sairaalahoidon standardeista kesällä 2022, kun Suomen NOBAB ry lakkautti toimintansa.

Näiden standardien vastaamiseksi haluamme

 • aktivoida ja tukea vanhempia sekä ammattilaisia toimimaan sairaiden lasten hyväksi
 • herättää keskustelua yli ammattirajojen
 • ottaa kantaa vallitseviin käytäntöihin lasten sairaanhoidossa
 • kiinnittää huomiota lasten ja perheiden oikeuksiin sairaaloissa

Standardit koskevat lapsia ja nuoria, joten tavoitteenamme on

 • rohkaista ja tukea lapsia ja nuoria osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon
 • tarjota lapsille ja nuorille kanava omien mielipiteiden ja ajatusten esille tuomiseen sairaalassa

Vanhemmat kantavat huolta ja vastuuta lapsistaan, joten tavoitteenamme on

 • tarjota vanhemmille mahdollisuuden vaikuttaa lapsen hyvinvointiin sairaalassa
 • tukea vanhempia vastuuseen lapsestaan sairaalassa
 • mahdollistaa yhteistyö ja kokemusten vaihto vanhempien ja ammattilaisten välillä
 • mahdollistaa yhteistyö ja kokemusten vaihto vanhempien kesken
 • auttaa arvioimaan sairaanhoidon laatua asiakkaan näkökulmasta

Kolmantena tärkeänä kohderyhmänä toiminnassa on hoitohenkilökunta, joille työmme standardien parissa tarjoaa

 • standardit konkreettisena hoidon laadun mittarina
 • kontaktiverkoston vanhempien ja ammattilaisten välille
 • koulutusmahdollisuuksia
 • yhteistyökanavan päättäjiin.