Me Leijonaemot olemme erityislasten vanhempia, yli lasten diagnoosirajojen. Haluamme antaa konkreettista apua toisille erityislasten vanhemmille. Niin isille kuin äideille. Tänäänkin jossain päin Suomea syntyy erilaiset vanhemmat. Erityinen elämä vaatii erityiset voimat. Mutta välillä niitä voimia ei vain ole. Siksi me perustimme Leijonaemot, vanhempien oman turvaverkon.

Leijonaemo on ensisijaisesti erityislapsen vanhempi lapsen diagnoosiin tai vielä diagnosoimattomaan tilaan katsomatta. Erityislasten vanhempia ovat niin biologiset kuin sijaisvanhemmat, adoptiovanhemmat, bonusvanhemmat sekä vanhemmat, joiden erityislapsi on sijoitettuna tai menehtynyt. Leijonaemon ei tarvitse olla taistelija vaan hän voi olla myös heikko ja väsynyt. Leijonaemo ei välttämättä tiedä sosiaali- ym. etuuksistaan vaan tarvitsee tietoa, jotta voi hakea perheelle kuuluvat etuudet ja oikeudet. Leijonaemo on vertainen toiselle Leijonaemolle, ja tuntee vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta toisen Leijonaemon kanssa. Liity Leijonaemoihin!

Mitä on Leijonaemous?

Leijonaemous ei ole taisteluita tai taistelemista, vaan erityisen huomion tarpeessa olevan lapsen hoivaamista ja huoltamista. Leijonaemouden erityisenä rikkautena on se, että kaikki mahtuvat mukaan juuri sellaisena kuin ovat; onnen, surun, riemun ja niiden murheiden kanssa jotka juuri siihen elämän tilanteeseen kuuluvat.

Leijonaemous on sitä, että olen oman lapseni puolella – en ketään vastaan – vaan nimenomaan pitääkseni hänen puoliaan, jotta hänen elämänsä olisi mahdollisimman hyvää elämää.

Leijonaemous on sitä että me vanhempina mahdollistetaan erityistemme mahdollisimman normaali elämä. Eikä se ole taistelua jostain tuesta, vaan osallistumista ja puolensa pitämistä juuri niissä tilanteissa jotka lapselle ovat tärkeitä!

Leijonaemous on valmiutta ajaa kaikkien niiden lasten asioita, jotka eivät siihen itse kykene. Se on myös joukkovoimaa, tunne ja tieto siitä, ettei ole yksin. Joskus se on myös surua, ahdistusta, pelkoakin. Leijonaemous on myös luovuutta ja iloa, on ihanaa ja mahtavaa, kun oma tai jonkun emon/isin pentunen saavuttaa suuren virstanpylvään.

Miten Leijonaemot sai alkunsa?

Leijonaemo-toiminta sai alkunsa keväällä 2001, kun perustajajäsenet tapasivat toisensa sairaiden lasten vanhemmille tarkoitetuilla, erilaisten diagnoosien alla toimivilla keskustelupalstoilla Internetissä. Pian koossa oli neljän äidin ryhmä, joka tapaili ja kirjoitti toisilleen intiimeistäkin tunteista – sellaisista, joita ei halunnut jakaa julkisesti.

Seuraavan kesän ja syksyn aikana joukko kasvoi seitsemään erityislapsen äitiin ja sai nimekseen “Leijonaemot”. Leijonaemoista kuusi äitiä halusi jakaa tarinansa erityislapsen äitinä olosta kirjoittamalla kirjan “Leijonaemojen tarinat” (WSOY lokakuu 2005, päivitetty painos 2015). Leijonaemot ry perustettiin samaan aikaan kirjan viimeisten tekstien valmistumisen kanssa toukokuussa 2005 ja yhdistyksen virallinen toiminta käynnistyi syksyllä 2005.