Leijonaemot ry:n jäsenet, joiden maksukyky on heikentynyt väliaikaisesti tai perheen tulot ovat pienet, voivat anoa tukea yhdistyksen järjestämien tapahtumien osallistumismaksuihin ja/tai matkakuluihin. Maksukyvyn alentuminen voi johtua mm. työttömyydestä, tulojen pienuudesta, lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä liittyen omaan tai erityislapsen sairauteen, tai muusta erityisestä syystä. Tuen saamiseksi jäsenyyden tulee olla ollut voimassa vähintään 3 kuukautta ennen tapahtuman alkua.

Tukea voi saada jäsenmaksukauden (12 kk) aikana yhteen viikonlopputapahtumaan ja enintään kahteen muuhun vertaistukitapahtumaan. 

  • Maksukyvynalennus myönnetään viikonlopputapahtumissa majoitukseen kahden hengen huoneissa. Yhden hengen huoneen voi saada maksamalla itse lisäomavastuun (mikäli 1 hh  tarjolla).
  • Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Jos oman auton käyttö on edullisin vaihtoehto, korvataan 0,20 €/km kustannusten osasta joka ylittää 25 euron omavastuun. Pysäköintikuluja ei korvata.
  • Tukea ei voi anoa yhdistyksen jäsenmaksuihin.
  • Osallistumisen peruuntuessa maksukyvynalennus katsotaan käytetyksi kuluvalta jäsenmaksukaudelta.

Tositteet ja vapaamuotoinen selvitys perheen taloudellisesta tilanteesta pyydetään hakulomakkeessa. Hakemuksia ilman tositteita ei käsitellä. Tukihakemukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä tietosi tule missään vaiheessa selville muille jäsenille. Tukea ei voi anoa takautuvasti.

Siirry hakulomakkeeseen