Leijonaemot ry:n jäsenet, joiden maksukyky on heikentynyt väliaikaisesti tai perheen tulot ovat pienet, voivat anoa tukea yhdistyksen järjestämien tapahtumien osallistumismaksuihin sekä matkakuluihin. Maksukyvyn alentuminen voi johtua mm. työttömyydestä, tulojen pienuudesta, lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä liittyen omaan tai erityislapsen sairauteen, tai muusta erityisestä syystä. Tuen saamisen edellytyksenä on yhdistyksen jäsenyys vähintään 3 kk liittymisestä sekä vuosittaisen jäsenmaksun suorittaminen eräpäivään mennessä.

Tukea voi saada viimeisten 12 kuukauden aikana enintään kolmeen vertaistukitapahtumaan, joista kaksi voi olla viikonlopputapahtumia.

  • Maksukyvynalennus myönnetään viikonlopputapahtumissa majoitukseen kahden hengen huoneissa. Vain erityisen painavasta terveyssyystä voidaan korvata yhden hengen huoneen lisäkustannus.
  • Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Jos oman auton käyttö on edullisin vaihtoehto, korvataan 0,20 €/km kustannusten osasta joka ylittää 25 euron omavastuun. Pysäköintikuluja ei korvata.
  • Tukea ei voi anoa yhdistyksen jäsenmaksuihin.

Tositteet ja vapaamuotoinen selvitys perheen taloudellisesta tilanteesta pyydetään hakulomakkeessa. Hakemuksia ilman tositteita ei käsitellä. Tukihakemukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä tietosi tule missään vaiheessa selville muille jäsenille. Tukea ei voi anoa takautuvasti.
    MKA mka