Leijonaemot ry:n jäsenillä on mahdollisuus anoa tukea yhdistyksen järjestämien tapahtumien osallistumismaksuihin sekä matkakuluihin. Tuen saamisen edellytyksenä on yhdistyksen jäsenyys vähintään 3 kk liittymisestä sekä jäsenmaksun suorittaminen.

Maksukyvyn alentumisesta koituvat kustannukset katetaan yhdistyksen omalla rahoituksella. Tukea voi hakea enintään kaksi (2) kertaa vuoden (12 kk) aikana eri tapahtumiin. Hakukelpoisia ovat yhdistyksen jäsenet, joiden maksukyky on heikentynyt väliaikaisesti tai perheen tulot ovat pienet. Maksukyvyn alentuminen voi johtua mm. työttömyydestä, tulojen pienuudesta, lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä liittyen omaan tai erityislapsen sairauteen, tai muusta erityisestä syystä.

Tositteet ja selvitys perheen taloudellisesta tilanteesta pyydetään hakulomakkeessa. Matkakulut korvataan tositteita vastaan halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Tukea ei voi anoa yhdistyksen jäsenmaksuihin. Tukihakemukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä tietosi tule missään vaiheessa selville muille jäsenille. Tukea ei voi anoa takautuvasti.
    MKA mka