Leijonaemot järjestää verkkoluentoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Luentoja järjestetään kysynnän mukaan erityislasten vanhemmille tai ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden kanssa. Osa luennoista on katsottavissa jälkikäteen tallenteina tai luettavissa koosteina tällä sivulla. Tulevat verkkoluennot löytyvät tämän linkin kautta.

Arjen mielenterveys: Arjen pienet mielenterveysteot

Mielenterveyttä voi vahvistaa arjen pienillä valinnoilla. Kun huolehdit itsestäsi, myös mielesi voi paremmin. Erityislasten vanhemmilla sekä aika että voimavarat itsestä huolehtimiseen voivat joskus olla vähissä. Pienelläkin teolla voi kuitenkin olla suuri merkitys. Ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen. Aiheesta alusti Mielenterveyden ensiapu -ohjaaja Heli Parjanen. Alustus on katsottavissa tämän linkin kautta.

Arjen mielenterveys: Erilaiset selviytymiskeinot

Jokainen kohtaa elämänsä varrella erilaisia vastoinkäymisiä. Vastoinkäymiset ja kriisit voivat olla portteja muutokseen, mutta ne voivat myös kuormittaa. Meillä jokaisella on erilaisia tapoja selviytyä vastoinkäymisistä ja haasteista. Omien selviytymiskeinojen tunnistaminen auttaa kohtaamaan haastavia tilanteita. On myös hyvä, jos käytössä on useampia selviytymisen tapoja. Aiheesta alusti Leijonaemojen työntekijä, Mielenterveyden ensiapu -ohjaaja Heli Parjanen. Alustus on katsottavissa tämän linkin kautta.

Arjen mielenterveys: Resilienssi

Resilienssi eli muutosjoustavuus tarkoittaa sitä, miten pienistä ja suurista vastoinkäymisistä selvitään ja palaudutaan. Resilienssi auttaa mieltä joustamaan ja orientoitumaan uudelleen erilaisissa muutoksissa. Usein kuulee sanottavan, että erityislasten vahvemmilla on vahva resilienssi. Resilienssi voikin vahvistua siitä kokemuksesta, että monista vastoinkäymisistä on jo selviydytty ja palauduttu. Toisaalta jatkuvat haasteet voivat myös kuormittaa ja nakertaa resilienssiä, jos palautumista ei koskaan ehdi tapahtua. Aiheesta alusti Leijonaemojen työntekijä, Mielenterveyden ensiapu -ohjaaja Heli Parjanen. Alustus on katsottavissa tämän linkin kautta.

Hallitse rahojasi 10.11.2022

Tassutorstain verkkoluennolla aiheena oli talouden ja rahan hallinta erityislapsiperheessä ja mukana TalousTsemppari Taina Rajanen Takuusäätiöstä. Luento tallennettiin ja se on katsottavissa pyynnöstä. Lähetä pyyntö sähköpostitse toimisto@leijonaemot.fi.

Tulevaisuuden Taitajat 28.4.2022

Luento järjestettiin yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa 28.4. Tulevaisuuden Taitajat -toimintamallista, joka on suunnattu pienten erityislasten vanhemmille. Mallin avulla vanhemmat oppivat uusia ajattelutapoja, jotka tukevat koko perheen hyvinvointia. Kooste luettavissa tämän linkin kautta (pdf).

Esteetön matkailu 24.3.2022

Luennolla 24.3.2022 keskusteltiin esteettömän matkailun mahdollisuuksista kuten vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon esteettömän matkan suunnittelussa ja kohdevalinnassa. Mukana Palmuasema-matkablogin kirjoittaja Sanna Kalmari. Verkkoluento katsottavissa tämän linkin kautta.

Soveltava liikunta 17.3.2022

Luennon aiheena oli soveltavan liikunnan mahdollisuuksista perheen yhteiseen harrastustoimintaan. Luentomateriaalit katsottavissa tämän linkin kautta (pdf).

Muuttovalmennus 10.3.2022

Luennon aiheena erityistä tukea tarvitsevan nuoren muuttoon liittyvät asiat ja muuttovalmennus. Mukana luennolla olivat Katja Marjamäki ja Riikka Matinaho Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä. Luentomateriaalit (pdf).

Vaurastumisen ABC 17.2.2022

Vaurastumisen ABC verkkoluennolla keskusteltiin taloudesta ja sijoittamisesta. Vaikka olisi pienet tulot tai kertynyttä velkaa, on omaan talouteen mahdollisuus vaikuttaa. Luennoitsijana mukana oli varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi. Verkkoluennon materiaalit katsottavissa tämän linkin kautta.

Katsaus lasten neuropsykiatrisiin häiriöihin 3.2.2022

Luennon aiheena oli lasten neuropsykiatriset häiriöt. Luennoitsijana mukana oli Silve Serenius-Sirve, psykologi ja Barnavårdsföreningenin Neuropsykiatristen palveluiden yksikönjohtaja. Verkkoluennon materiaalit katsottavissa tämän linkin kautta.

Edunvalvonta 17.6.2021

Luennon aiheena edunvalvojan määräämistä koskevat asiat erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle. Erityisesti keskitytään siihen milloin edunvalvojan määrääminen on tarpeen sekä edunvalvojan määräämistä koskevaan prosessiin. Mukana asiantuntijana Tiina Rintamäki-Ovaska, Digi- ja väestötietoviraston holhoustoimi. Verkkoluennon diaesitys

Puheen tukeminen ja kommunikointimenetelmät 10.6.2021

Luennon aiheena lapsen kommunikoinnin ja itsenäisen elämän tukeminen puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien sekä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun avulla. Aiheesta kertomassa Iris Lopperi, puhetulkki- ja kommunikaatio-ohjaajaopiskelija Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Lue kooste

Asumisen äärellä 3.6.2021

Luennon aiheena erityistä tukea tarvitsevan nuoren asuminen ja asumisen suunnittelu. Mukana asiantuntijat Taija Kolehmainen ja Katja Marjamäki, KVPS. Katso verkkoluento

Asumisen äärellä verkkoluennon diaesitys

Nuoren itsenäistyminen ja kotoa muuttaminen 20.5.2021

Luennon aiheena erityistä tukea tarvitsevan nuoren itsenäistyminen ja kotoa pois muuttaminen. Aiheesta kertomassa kokemusasiantuntija äiti Paula Rantanen ja asiantuntija Katja Marjamäki, KVPS. Katso verkkoluento

Itsenäistymisen ja muuton vinkkilista nuoren vanhemmille

Mielen hyvinvointi – Voimaa itsetuntemuksesta 6.5.2021

uennnon aiheena mielen hyvinvointi ja itsetuntemus. Keskusteluja luotsaamassa Iiris ja Sini Maria-akatemiasta. Katso verkkoluento

Ansiotyön ja omaishoidon yhdistäminen 29.4.2021

Luennnon aiheena kodin ja työn yhdistäminen. Aiheesta keskustelemassa Laura Kalliomaa-Puha, sosiaalioikeuden professori Tampereen yliopistosta. Lue kooste luennosta

Kelan kuntoutus ja vammaisedut 11.3.2021

Luentokumppanina KELA ja aiheena itsenäistyvän nuoren mahdollisuudet Kelan kuntoutukseen ja vammaisetuuteen. Asiantuntijoina mukana Soile Saari ja Sirpa Penttinen Kelasta. Verkkoluennon diaesitys