Toisinaan tuntuu, että on vaikeaa löytää erityislapsiperheille tarkoitettuja ja kuuluvia palveluita ja tukimuotoja. Olemme koonneet tälle sivulle tienviittoja palveluviidakossa suunnistamiseen.

Perheen palvelupolku tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. Sivustolle on koottu tietoa lapsen ikäkausien mukaan.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas sisältää laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaassa on kattavasti tietoa myös erityislapsiperheiden sosiaaliturvasta. Opas päivitetään vuosittain.

Takuusäätiö on tuottanut talouden hallinnan työkaluja, joista on apua ihan jokaiselle omaa talouttaan ylläpitävälle.

Tatsi -sivustolta vinkkejä ja linkkejä liittyen muun muassa työnhakuun, työuran ja työkyvyn selvittämiseen, velkojen selvittelyyn, sosiaaliset tukiin ja etuuksiin, työttömyysturvaan, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä työttömien yhdistyksiin.

Työttömien ensiapupaketti on kohdennettu työttömille, työttömyysuhan alla oleville ja lomautetuille henkilöille.

Perheillä on mahdollisuus etsiä ruoka-apua Ruoka-apu -sivustolta, joka on ruoka-aputoimijoiden yhteinen ilmoitustaulu. Sivulta löydät ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitsemallasi alueella.

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Opetushallituksen sivuilla on kerrottu, mitä erilaiset tukimuodot käytännössä tarkoittavat.

Mikäli kaikki ei mene niin kuin pitää, on mahdollista tehdä kantelu aluehallintavirastoon. Viime kädessä voi vedota YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. EU:n Vammaiskortti on voimassa kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen korttia voi hakea uudelleen.

Vinkkejä erityislasten vanhemmille arjen kesyttämiseen Arjen kesyttäjät -sivustolta. Sivustolta löydät vinkkejä mm. siirtymätilanteisiin, tunnetaitoihin liittyen, ruokailutilanteisiin ja aamu – ja iltatoimiin.

Apua sisarussuhteisiin? Sisaruus on usein elämämme pisimpiä ihmissuhteita ja aina erityistä. Oman lisänsä erityisyyteen tuo sisaruksen pitkäaikaissairaus tai vamma. Erityinen sisaruus -sivustolta löydät tietoa liittyen pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen. Sivuille on koottu myös erityiseen sisaruuteen liittyviä materiaaleja sekä vinkkejä ammattilaisille ja läheisille sisarusten tukemiseen.

Vertaistalo -sivusto tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sivusto tarjoaa kokemustarinoita sekä konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten vertaistukipalvelui​hin.

Lassoreppuun on koottu erilaisia tekemisiä ja menetelmiä ryhmätoimintaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Reppuun on valittu tekemisiä, jotka vahvistavat positiivista vuorovaikutusta ryhmässä tai perheessä.

Harvinaiset sairaudet ja vammat ovat usein monisyisiä ja vakavuudeltaan ja ilmenemismuodoiltaan hyvin erilaisia. Ne voivat olla perinnöllisiä tai eteneviä sairauksia, erilaisia oireyhtymiä tai vammoja, joiden vaikutus arkeen on merkittävä. Harvinaiset-verkoston sivustolta löytyy lisää tietoa.

Hammaslääkäriliiton oppaasta kehitysvammaisten lasten ja nuorten suunhoitoon löydät tietoa päivittäisistä arkirutiineista suun ja hampaiden puhdistukseen. Erityisesti kehitysvammaisilla lapsilla tarkat rutiinit ovat tärkeitä arjessa. Opas luettavissa ja tulostettavissa pdf-tiedostona.

Miten tukea lasta tai nuorta, kun perheenjäsen sairastaa syöpää? Kaikki syövästä -sivustolta löydät tietoa kun perheenjäsen sairastaa syöpää.

Leijonaemot järjestää verkkoluentoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa aiheista liittyen erityislapsiperheiden elämään. Osa luennoista on katsottavissa jälkikäteen tallenteina tai luettavissa koosteina tämän linkin kautta.

Tietoa vammais- ja sosiaalialan järjestöistä Suomessa löydät tämän linkin kautta.


Onko tiedossasi muita vinkkejä erityislapsiperheiden palveluista ja tukimuotoista? Lähetä vinkkisi sähköpostitse toimisto@leijonaemot.fi ja lisäämme ne tälle sivulle.