Kannattaa tutustua KelanSosiaali- ja terveysministeriön ja oman kunnan sosiaalipalvelujen nettisivuihin. Perheillä voi olla oikeus seuraaviin tukiin, etuihin ja palveluihin lapsen vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden perusteella:

Erityishuoltopiiri ja kuntien kehitysvammaisten erityishuolto:
 • kehitysvammaneuvolan palvelut, tutkimus, hoito ja huolenpito
 • tarpeellinen ohjaus ja neuvonta
 • kuntoutus
 • perhehoito
 • laitoshoito
 • kuljetuspalvelut
 • peruskoulun erityisopetus

Kunnan –sosiaalitoimesta:

 • kotipalvelusta hoitoapua
 • kotisairaanhoitopalvelua
 • omaishoidontuki
 • vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ja henkilökohtainen avustaja vapaa-ajalle
 • sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
 • laitoshoito sosiaalihuoltolain mukaisesti
 • korvaus ylimääräisistä vaate- ja erityisravintokustannuksista
 • asunnon muutostyöt ja asuntoon kiinteästi liitettävät välineet ja laitteet
 • muut kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät päivittäisiin toimiin tarvittavat laitteet, välineet ja koneet (esim. autoavustus).
 • kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus
 • kommunikaatioapuvälineet
 • koululaiselle tukihenkilö
 • julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto (sekä kunnalliset että erikoissairaanhoitopiirien maksut)

Kunnan –koulusta:

 • pidennetty oppivelvollisuus
 • koulukuljetukset
 • avustaja kouluun
 • opetukseen liittyvät apuvälineet
 • koululaisille aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito

Kunnan päivähoidosta:

 • avustaja päiväkotiin
 • kuljetukset esikouluun

Kunnan terveydenhoitoyksiköstä tai erikoissairaanhoidosta:

 • apuvälineet, terapiat, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus lääkinnällisenä kuntoutuksena julkisesta terveydenhoitoyksiköstä
 • lapsen liikkumisen, toimimisen ja kommunikoinnin yleensä erikoissairaanhoidosta
 • vaipat yli 2-vuotiaille terveyskeskuksesta
 • julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto (sekä kunnalliset että erikoissairaanhoitopiirien maksut)

Tulli: vammaisen lapsen perheen hankkimasta ensi kertaa Suomeen rekisteröidyn auton hintaan sisältyvän autoveron määrän huojennuksen voi saada osittain tai kokonaan, kun auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen.

Trafi.fi: vapautus ajoneuvon perusverosta ajoneuvon haltijana olevalle verovelvolliselle, vammaisen pysäköintilupa vaikeavammaiselle tai hänen kuljettamistaan varten.

Vammais- ja potilasjärjestöt: sopeutumisvalmennus, vertaistuki, sekä tiedotus vammasta tai sairaudesta.

Verottaja: verovelvollisen tai hänen perheenjäsenensä sairauden vuoksi veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi hakea veroehdotuksen tai -ilmoituksen yhteydessä. Vähennys vähennetään ansiotulosta.