Kaikkea Leijonaemojen toimintaa ohjaa kymmenen kultaista sääntöä. Jäsenet saavat vertaistuen lisäksi etuuksia Leijonaemojen tapahtumiin ja alennuksia tuotteisiin, kampanjaetuuksia yhteistyökumppaneilta, ilmaislippuja tapahtumiin, sekä tukea ja neuvoa arjen haasteisiin.

Leijonaemojen jäsenyys maksetaan kerran vuodessa ja on voimassa 12 kk liittymisestä eteenpäin. Jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa.
Jäsenyys maksetaan Leijonaemojen verkkosivujen kautta. Maksusuorituksen jälkeen luodaan jäsentili, jonka kautta jäsen voi tarkistaa omat tiedot, jäsenmaksut, osallistumiset tapahtumiin ja tuotetilaukset. Ensimmäisen jäsenmaksun jälkeen, tieto jäsenyyden uusimisesta ja maksulinkki saapuvat jäsenen sähköpostiin kerran vuodessa ja jäsenyys jatkuu automaattisesti maksusuorituksen jälkeen. 

Kirjaudu jäsentilille

Jäsenedut

Tapahtumiin osallistuminen jäsenenä

Leijonaemojen tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki erityislasten vanhemmat ja perheet eikä osallistuminen vaadi jäsenyyttä. Jäsenenä kuitenkin saat etuuksia kuten alennetun osallistumismaksun ja etuoikeuden osallistujien valinnassa yhdistyksen tapahtumiin. 

Kampanjat ja Leijonaemotuotteet

Leijonaemot-logolla varustettuja tuotteita on myynnissä Leijonaemojen verkkokaupassa. Tuotteista tarjotaan kausittaisia kampanjaetuuksia jäsenille. Lisäksi Leijonaemot tarjoaa yhteistyökumppaneiden kanssa kampanjaetuuksia jäsenilleen. Katso kampanjaetuudet

Leijonaemot ry saa vaihtelevasti jakoon vapaalippuja eri yhteistyötahojen kautta, joita jaetaan jäsenistölle. Usein liput saapuvat lyhyellä aikavälillä, joka asettaa rajoitteita jakamisen suhteen. Mikäli lipunhakijoita on enemmän kuin lippuja on tarjolla, arvotaan osallistujat. Etusijalla ovat jäsenperheet, jotka eivät ole aikaisemmin Leijonaemot ry:n kautta lippuja saaneet ja yhdistyksen vapaaehtoiset. Ilmaislippuja tarjotaan vain jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille.

Leijonapartio tukena

Leijonaemoperheet voivat pyytää tukea ja konkreettista apua Leijonapartion kautta. Leijonaluuri tarjoaa vertaistukea puhelimitse ja soittaa voi anonyymisti.

Leijonaemot tarjosi vuosina 2020-2021 väliaikaista tukea lahjoittamalla ruokakasseja erityislapsiperheille. Ruokakasseja jaettiin ensisijaisesti perheille, jotka olivat koronatilanteen vuoksi eristyksessä kotona ja kaupassa asiointi on vaikeutunut tai joiden taloudellinen tilanne oli heikko tai heikentynyt. Ruokakasseja jaetaan jatkossa Leijonapartion kautta.

Tietoa ja tukea perheille

Leijonaemot jakaa tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille sosiaaliturvasta ja oikeusturvasta, vammaisten ja perheiden oikeuksista, tuista ja palveluista. lue lisää

Tassutorstain verkkoluentoja järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erityislasten vanhemmille. Tulevat verkkoluennot löytyvä Leijonaemojen tapahtumakalenterista, jossa niihin voi ilmoittautua mukaan. Menneiden verkkopalavereidenkoosteisiin voi tutustua tämän linkin kautta:  Katso menneet luennot

Vertaistukea vanhemmille

Leijonaemot ry järjestää monenlaista toimintaa, jonka kautta erityislasten vanhemmat ja perheet pääsevät tutustumaan toisiinsa. Yhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain jäsentapaamisia ja kaikille erityislasten vanhemmille avoimia tapaamisia. Vertaistuki -viikonloppuja ja -päiviä, perhetapahtumia sekä kuukausittain kokoontuvia vertaistukiryhmiä järjestetään eri puolilla Suomea. Vertaistapahtumiin ovat tervetulleita kaikki erityislasten vanhemmat, eikä yhdistyksen jäsenyyttä vaadita. Jäsenille on lisäksi oma suljettu Leijonaemot Facebook-ryhmä, missä vanhemmat voivat saada virtuaalista vertaistukea. Katso tulevat tapahtumat

Etkö vielä jäsen?

Leijonaemot ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki erityislasten vanhemmat! Vuosittainen jäsenmaksu henkilö- tai perhejäsenille on 15 euroa. Liity mukaan Leijonaemoihin