Piano ja nuotit

Mahdollisuus harrastaa musiikkia kuuluu kaikille

posted in: Astetta asiallisemmin | 0

Oletko lapsena käynyt soittotunneilla?  Minkälaisia mielikuvia sana musiikkiopisto tai soittotunneilla käyminen herättää?

Musiikkikasvatuksen kentällä puhutaan tällä hetkellä paljon yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden teemoista ja esimerkiksi vuonna 2018 on julkaistu ArtsEqual hankkeen toimenpidesuositus esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäämisestä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Myös nykyisessä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden teemat ovat selkeästi näkyvissä.

Mutta miten ne ovat näkyvissä teille, joiden lapset ovat musiikkiharrastusten kohderyhmää?

Koetteko, että teillä on riittävästi tietoa helposti saatavilla lapsenne mahdollisuuksista harrastaa musiikkia?

Olen ammatiltani muskarin- ja pianonsoitonopettaja ja teen tällä hetkellä YAMK- opinnäytetyötä Metropolian ammattikorkeakoulussa Creativity and arts in social and health care fields -ohjelmassa erityislasten vanhempien mielikuvista, tarpeista ja toiveista erityisesti saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista musiikin perusopetuksessa. Tämän aiheen äärelle minut vei havainto siitä, että vaikka nämä teemat ovat näkyvissä keskustelussa, käytännöt eri musiikkioppilaitoksissa ovat kirjavia ja mielestäni näistä teemoista olisi tärkeää käydä yhä laajempaa ja näkyvämpää keskustelua.   Aiheen tutkimuksessa korostuu paljon asiantuntijanäkökulma, mutta mm. aiemmin mainitussa ArtsEqual toimenpidesuosituksissa kannustetaan ottamaan vanhempia mukaan toiminnan arviointiin. Musiikkia jo jossain harrastavan lapsen perhe saattaa päästä vastaamaan arviointikyselyihin tietyn musiikkioppilaitoksen toiminnasta ja käytännöistä, mutta minua kiinnostaa minkälaisina musiikin perusopetus ja sen harrastamisen mahdollisuudet näyttäytyvät erityislasten vanhempien silmiin ylipäätään. Soitonopettajana minua kiinnostaisi myös kuulla minkälaisia toiveita ja odotuksia teillä olisi liittyen opettajan ja kodin vuorovaikutukseen sekä opetuksen mahdollisen mukauttamisen käytäntöihin.  Ajattelin, että Leijonaemojen kautta minulla olisi mahdollisuus tavoittaa laajasti teitä erityislasten vanhempia ja päästä kuulemaan teidän ajatuksianne näistä teemoista yksilöhaastattelussa.

Minkälaisia odotuksia, tarpeita ja toiveita teillä on musiikkiharrastukselta?

Vaikuttavatko musiikin harrastamisen erilaiset mahdollisuudet teidän perheellenne saavutettavilta?

Te olette erityislasten vanhempina asiantuntijoita oman lapsenne tarpeista, ja teillä on henkilökohtainen näkökulma saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden teemoihin arkielämän kautta. Kaikilla lapsilla on oikeus harrastaa musiikkia ja teidän ajatuksenne, kokemuksenne ja tarpeenne on tärkeää saada kuuluviin ja ottaa huomioon rakennettaessa entistä yhdenvertaisempia musiikin harrastamisen mahdollisuuksia. 

Mahdollisuus vaikuttaa!

Olen tekemässä Metropolian ammattikorkeakoulussa YAMK opinnäytetyötä(gradua) erityislasten vanhempien mielikuvista musiikin harrastamisesta Suomessa, sekä vanhempien ajatuksista yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta ja pedagogisista lähestymistavoista. Musiikkikasvatuksessa puhutaan tällä hetkellä paljon musiikkiharrastusten yhdenvertaisuudesta, oppijalähtöisyydestä ja saavutettavuudesta. Koen, että teidän näkökulmanne, tarpeenne ja toiveenne erityislasten vanhempina ovat tärkeitä ja oleellisia saada kuuluviin tässä keskustelussa.

Siksi tarvitsenkin teidän apuanne! Haen haastateltavia joko kasvotusten tai Zoomin välityksellä (voit asua missä vain Suomessa) noin tunnin mittaiseen yksilöhaastatteluun huhtikuussa 2024. Haastattelun ajankohta voidaan sopia joustavasti sinun aikataulujesi mukaan. Haastattelussa ei kysytä eikä käsitellä lapsen terveystietoja, eikä osallistujien lapsien tarvitse myöskään harrastaa musiikkia.

Jos kiinnostuksesi heräsi, laita minulle sähköposti osoitteeseen heidi.kantanen@metropolia.fi maaliskuun loppuun mennessä, niin lähetän sinulle tarkempia tietoja tutkimuksesta ja haastattelun käytännöistä.

Kiitos mielenkiinnostanne!

Ystävällisin terveisin Heidi Kantanen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *