Leijonaemojen lausunto perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettavaan esitykseen

Kategoria: Astetta asiallisemmin | 1

LAUSUNTO
Asia: HE 86/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta
koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Leijonaemot ry näkee hyvänä asiana sen, että kouluille tarjotaan mahdollisuuksia joustoihin opetuksen
järjestämisen suhteen. Yhdistyksemme haluaa kuitenkin nostaa esiin huolen erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden huomioimisesta erityistilanteissa.

Lapsi tai nuori, joka tarvitsee erityistä tukea koulussa, tarvitsee sitä myös silloin, kun opetus on järjestetty toteutettavaksi muutoin, kuin normaaliolosuhteissa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohdalla on huomioitava heidän tarvitsemansa avustus, apuvälineet sekä opetustilanteiden valvomisen resurssit. Moni erityisen tuen piirissä oleva lapsi tai nuori on myös perussairautensa vuoksi riskiryhmässä.

Jos opetusta järjestetään kotona tai muussa poikkeavassa paikassa, on erityistä tukea tarvitsevalle lapselle järjestettävä vähintään samantasoinen apu, kuin mitä hän saisi normaalitilanteessa. Mikäli koulu ei voi tuottaa esim. kouluavustajaa oppilaan tueksi, on lapsen vanhemmalle taattava taloudellisesti järkevä malli jäädä pois töistä tukemaan lastaan / nuortaan. On myös huomioitava, että erityisen tuen lapset ja nuoret eivät selviydy itsenäisesti kotona ikätovereidensa lailla. Haluamme muistuttaa, että lähtökohtaisesti
vanhemmilla tulee olla oikeus työssäkäyntiin lapsen ollessa koulussa.

Leijonaemot ry toivoo joustavuutta ja yksilöllistä harkintaa jokaisen erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja
nuoren kohdalla, sillä avun ja tuen tarpeeseen vaikuttavat niin lapsen yksilölliset tarpeet, luokka-aste kuin
perheen kokonaisvaltainen tilanne. Perheen tilanteeseen voi vaikuttaa esim. muut sisarukset,
yksinhuoltajuus, maahanmuuttajatausta tai muut kielelliset haasteet, muiden perheenjäsenten sairaudet
sekä perheen taloudellinen tilanne. Kotona järjestettävä opetus ei saa kuormittaa vanhempia
kohtuuttomasti, vaan on mietittävä tarkkaan, millä järjestelyillä kokonaistilateen kuormittavuus ei kasva
liiaksi.

Helsingissä 11.6.2020
Leijonaemot ry
Pia Lemmetty, toiminnanjohtaja
Johanna Vesanen, hallituksen puheenjohtaja

Lausunto pdf-muodossa

  1. Matti Hokkanen

    Varmasti, Ihan Tärkeitä Näkökulmia, mitä nyt on tässä ns Ulkopuolisen, mutta Koko Menneen ja -Tulevankin Ikänsä Erityistapauksena Elävän Näkökulmasta, joten Onnea ja -Menestystä Vain Työlle, jota tämänkin Eteen Teette!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *