Lapsi istuu ikkunna edessä ruutupaidassa, pää painuksissa

Kannanotto: Suomi ei voi olla maa, jossa vammainen lapsi ei ole turvassa

posted in: Astetta asiallisemmin | 0

Ylen MOT -ohjelma kertoo tänään ulos tulevassa lähetyksessään vakavista pahoinpitely- ja kaltoinkohtelutapauksista, jotka rikkovat paitsi lasten ja nuorten oikeutta turvaan, huolenpitoon ja koskemattomuuteen, myös heidän ihmisoikeuksiaan perustavanlaatuisella tavalla. 

Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien vertaistukijärjestö, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki erityislapsen vanhemmat lapsen diagnoosista riippumatta. 

Erityislapsen ja hänen perheensä polku on aina erilainen. Yhteistä kaikille perheille lienee se, että lapsen oikeus saada olla oma itsensä, tulla ymmärretyksi ja kohdatuksi yhdenvertaisesti ei ole koskaan itsestään selvää. 

Kun kyseessä on lapsi, joka tarvitsee jo valmiiksi enemmän tukea saadakseen elää ja kasvaa turvassa, on huoli ja pelko perheen arjessa läsnä joka päivä. Saako lapseni apua silloin, kun hänen on paha olla? Onko hänen ympärillään aikuisia, jotka huolehtivat hänestä? Eihän häntä satuteta? Suojeleeko joku häntä, kun minua ei enää ole? Tämän kaltaiset huolet ja pelot ovat erityislapsen vanhemman elämässä läsnä aina. 

Nyt Ylen MOT -ohjelmassa uutisoidut tapaukset autististen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten kohtalosta ja kohtelusta eivät ole ensimmäisiä, eivätkä ne ole viimeisiä. Ne eivät ole riittävän ratkaisevia siihen, että mitään vastaavaa ei tässä maassa koskaan enää tapahtuisi. 

Vammaisen lapsen oikeus turvallisuuteen ei ole samalla tavalla yhteiskunnassamme itseisarvo, kuin vammattoman lapsen. Tämä käy ilmi keskusteluissa ja yhteydenotoissa, joita Leijonaemot huolestuneilta erityislapsen vanhemmilta vuosittain saavat. Vammaisen lapsen -tai kenenkään lapsen – ravinnotta jättäminen, tyhjään huoneeseen sulkeminen tai tarpeeton fyysinen voimankäyttö ja rajaaminen eivät ole kaltoinkohtelua. Ne ovat lapsen pahoinpitelyä. Ja niin ei yksinkertaisesti voi olla. 

Leijonaemot ry ilmaisee syvän huolensa ilmiöstä, jossa vammaisia lapsia kohdellaan väkivaltaisesti ja turvattomasti heidän oikeuksiaan toistuvasti rikkoen. Yhdistys rohkaisee jokaista ammattilaista ja aikuista väkivaltaa ja lapsen oikeuksien rikkomista nähdessään puuttumaan tilanteeseen ja pyytämään asian selvittämiseen tarvittaessa ulkopuolista apua. Lisäksi yhdistys kehottaa kiinnittämään valtakunnallisesti huomiota viranomaisten, virkavallan sekä erityislasten ja -nuorten kanssa toimivan henkilökunnan riittävään ja asianmukaiseen osaamiseen, kouluttamiseen, tiedon lisäämiseen ja henkilökunnan jaksamisesta huolehtimiseen. 

Suomi ei voi olla maa, jossa vammainen lapsi ei ole turvassa. 

Noora Koponen, Leijonaemot ry toiminnanjohtaja 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *