Hoitovastuu on tasa-arvokysymys

posted in: Astetta asiallisemmin | 0

90 % kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneistä erityislasten omaishoitajista on naisia (lähde). Myös muissa erityislapsiperheissä hoivavastuu on usein naisella. Miehet osallistuvat läheisauttajina enemmän käytännön järjestelyihin kuten kuljetuksiin.

Omaishoidolla ja hoitovastuulla laajemminkin on vaikutuksia erityisesti naisten taloudelliseen tasa-arvoon. Erityislasten vanhemmat ovat yleensä ”parhaassa työiässä”, ja omaishoitotilanteet voivat aiheuttaa katkoksia ansiotyössä käyntiin, tai siitä voi joutua luopumaan kokonaan. Ansiotyötä rajoittava tai sitä estävä omaishoitajuus vaikuttaa ura- ja ansiokehitykseen sekä eläkkeen suuruuteen. Koska suurin osa erityislasten hoivavastuusta on naisilla, nämä vaikutukset kohdistuvat selvästi useammin naisiin.

Leijonaemojen näkemyksen mukaan jokaisella erityislapsen vanhemmalla tulisi olla oikeus ansiotyöhön, mikäli hän niin haluaa. Tätä oikeutta tulee tukea niin kuntien omaishoitopolitiikalla, palveluita kehittämällä sekä lisäämällä työnantajien ymmärrystä siitä, millaisia joustoja erityislasten vanhemmat voivat tarvita työssäkäynnin mahdollistamiseksi.

Resursointi omaishoitoon ja omaishoitajien palveluihin kannattaa, koska omaishoito on lähes aina kunnille muita hoivavaihtoehtoja edullisempi ratkaisu. Työssäkäyville omaishoitajille kohdistetut palvelut maksavat itsensä takaisin.

Toivomme, että tänä naistenpäivänä erityislasten omaishoitajina toimivat naiset – niin kunnan kanssa sopimuksen tehneet kuin muutkin – saisivat ruusujen sijaan (tai lisäksi, onhan ruusutkin kivoja) lupauksen siitä, että palveluita kehitetään mahdollistamaan yhä useamman erityislapsen vanhemman työssäkäynti.

Leijonaemot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *