Erityisen tärkeää ruoka-apua

posted in: Astetta asiallisemmin | 1

Kaikki meistä muistavat varmasti vielä sen hetken viime keväänä, kun koronavirusepidemia alkoi Suomessa. Maaliskuussa 2020 hallitus ilmoitti, että siirrymme elämään poikkeusoloissa. Tämä muutti kaikkien suomalaisten arkea ja elämää ennalta-arvaamattomilla tavoilla.  Työ, koulu ja lastenhoito hoidettiin kotona, julkisilla paikoilla liikkumista rajoitettiin ja moni joutui irtisanotuksi tai lomautetuksi töistä. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä ihmisten arjessa ja elämässä tapahtui. Uudenlainen arki toi mukanaan uudenlaisia avuntarpeita. Ruokakaupassa käyminen vaikeutui monille, sillä kauppaan meneminen koettiin suurena riskinä mahdollisen koronavirustartunnan vuoksi tai kauppaan ei voinut mennä karanteenin tai eristäytymisen vuoksi. Ruoka-avun tarve lisääntyi myös taloudellisten vaikeuksien takia, joka oli seurausta lomautuksista ja irtisanomisista. Tämän johdosta keväällä syntyi paljon uusia ruoka-avun muotoja. Leijonaemot kehittivät myös oman palvelun, jossa jaettiin ruoka-apua erityislapsiperheille. Tässä blogitekstissä kerron opinnäytetyöstäni, jossa tutkin minkälainen merkitys poikkeusolojen aikana Leijonaemoilta saadulla ruoka-avulla oli perheiden elämänlaadun näkökulmasta.

Sovin opinnäytetyöyhteistyöstä Leijonaemojen kanssa jo ennen koronaepidemian alkamista. Alkuperäinen suunnitelmamme oli, että opinnäytetyön aihe olisi kohdistunut kriisiapua antavaan Leijonapartion toimintaan. Koronaepidemian myötä aiheeksi valikoitui kuitenkin ruokakassi-palvelu. Osoittautuikin hyvin mielenkiintoiseksi päästä tutustumaan tarkemmin näinkin ajankohtaiseen aiheeseen ja perehtyä tarkemmin ruoka-apuun ja elämänlaadun teorioihin ja ennen kaikkea haastattelemaan perheitä heidän kokemuksistaan.

Opinnäytetyön haastattelut pidettiin syksyllä 2020 etäyhteyksien välityksellä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, jossa teemoina oli poikkeusolot, ruoka-apu ja elämänlaatu. Tavoitteenani oli saada kuulla perheiden kokemuksia vapaamuotoisen keskustelun avulla. Haastatteluja toteutui yhteensä neljä. Näistä sain työhöni aineiston, jonka perusteella lähdin analysoimaan ja tekemään johtopäätöksiä siitä millainen merkitys ruoka-avulla oli ollut perheiden elämänlaatuun. Lisäksi halusin selvittää mikä oli saanut perheet hakemaan ruoka-apua ja oliko ruoka-avun sisältö vastannut perheen tarpeita.

Ruoka-apu helpotti arkea ja taloutta

Koronaepidemia lisäsi ruoka-avun hakijoiden määrää, erityisesti lapsiperheissä avun tarve kasvoi suuresti. Perheiden ruokamenot lisääntyivät lasten jäädessä kotikouluun ja pois päiväkodista. Tämän lisäksi koronarajoitusten johdosta moni menetti työpaikkansa lomautusten ja irtisanomisten vuoksi. Tällä oli vaikutus myös monien lapsiperheiden taloudelliseen tilanteeseen. Tämän lisäksi kaupassa käyminen ei ollut mahdollista kaikille niin kuin ennen, sillä julkisilla paikoilla liikkuminen oli suuri riski saada koronavirustartunta.

Haastatteluaineistosta nousi esille, että Leijonaemoilta saatu ruoka apu koettiin päällimmäisenä erittäin positiivisena asiana koko perheen kannalta. Se koettiin helpotuksena perheen taloudelliseen tilanteeseen ja arjen helpotuksena. Ruoka-avun määrä oli koettu riittävänä ja se vastasi hyvin perheiden tarpeisiin. Perheillä oli hakiessa mahdollisuus kertoa mahdollisista allergioista tai muista huomioitavista asioista ruoka-avun sisällön suhteen. Tämä oltiin koettu hyväksi ja ruoka-avun sisältö koettiin olleen juuri sitä mitä perheet tarvitsivat. Avustusten sisältö riippui toimittajasta, mutta yleisin toive oli saada ruokakassitoimitus suoraan ruokakaupasta. Aineistosta nousi merkittävästi esille perheiden taloudelliset haasteet, jotka johtuivat muutoksista perheiden vanhempien työtilanteissa. Perheiden ruokakustannukset nousivat myös sen takia, että perheiden lapset jäivät kotikouluun tai pois päiväkodista. Ruoka-avulla koettiin olleen pelkästään positiivinen merkitys elämänlaadun näkökulmasta. Tulin opinnäytetyössäni siihen lopputulokseen, että tämänkaltainen ruoka-apu voisi tukea erityislapsiperheitä myös muutenkin kuin poikkeusoloissa tai sitä vastaavissa tilanteissa. Se voisi olla merkittävä tukimuoto perheille joilla on taloudellisia haasteita.

Haluan vielä kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita luottamuksesta ja siitä, että halusitte jakaa minulle kokemuksianne ruoka-avusta ja sen mitä teidän perheenne oli kohdannut poikkeusolojen alkaessa.

Saara Markkanen
Kirjoittaja on pian valmistuva sosionomiopiskelija Ammattikorkeakoulu Metropoliasta.

Koko opinnäytetyön pääset lukemaan tästä linkistä.

  1. Matti Hokkanen

    Ja joskus tuolloin Kevääällä, kun Julkaistiin Tietoa, että aloitetaan tällainen Toiminta, Vihjaisin siitä niin Naruskan Retkeilymajalle, naruska.com kuin Hetan Majatalollekin hetan-majatalo.fi joissa Tiedän Käyntieni perusteella, olevan Erittäin Hyviä Ruokia ja Taitavia sen Tekijöitäkin, että mitäs, jos niissäkin, Ryhdyttäisiin Valmistamaan ja -Kuljettamaankin Ruokia Apuatarvitseville Perheille! Ja näin muutoin, onhan Corona, tiedetyiltäosin, myös Rajoittanut Elämää erilaisissa Asumisyksiköissä, kuten vaikka siten, että Kaikki Saunavuorot, on Liian Yksiselitteisesti, menty Peruuttamaan, edes Tutkimatta Mahdollisuutta Vaihtoehtoon, jossa se, joka tästä huolimatta, haluaa Saunoa, saa Allekirjoittaa Yksikkönsä Päällikölle Paperin, jolla Vapauttaa Henkilöstön Kaikesta Vastuusta, jos Saunomisen Kuluessa, sattuu joitakin “Coronaarisia” Seuraamuksia ja tämähän, olisi ollut Tärkeä Mahdollisuus, kun Yleiset Saunomispaikat, ovat Suljettuina, eikä ole toisaalta Tuttavia Lähistöllä, joiden luo, voisi mennä Väliaikaisesti Saunomaan, kunnes edes Yleiset Saunapaikat, jälleen Avautuvat ja toinen Rajoite, on ollut, ettei ole voinut Syödä Ruokalassa, vaan ruoat, on tuotu Asuntoihin, joka tekee sen, että on voitu Unohtaa Aineksia, mitä Asukas, Tapaa ottaa, on voitu laittaa ruoan joukkoon sellaista, mitä Asukas, ei edes koskaan, Tapaa Haluta ja se, on Tapahtunut siten, että Keittiön Henkilöstö, joka jotakuinkin Tietää, mitä Asukas, yleensä Haluaa, on Laittanut valmiiksi Upean, Asianmukaisen Satsin, mutta sitten, Koskee joku Hoitajista siihen Ilman Keittäjän Lupaa, laittaen mukamas Hyvää Hyvyyttään siihen sitä Kiellettyä Juttua. Kaupassa, mennään sillä, että vaikka tuleekin yleensä kerralla vähän Ostoksia, ottaa Myyjä kuitenkin ostoskärryn, jonka kahvasta, saa pitää kiinni, Myyjän Opastaessa toisesta päästä kiinnipitäen ja tämä, jotta voidaan pitää Turvavälit, kun kerran niiden Pitämisestä, on tullut Korkeammalta Taholta Tiukat Ohjeet Kaupan Henkilöstölle, joita ei kuitenkaan, edes kaikille, saman Ketjun Kaupoille, ole tullut, vaan toisinaan, saa ottaa ihan Myyjän Kyynerpäästä kiinni. Busseissa, ovat etummaiset Penkkirivit Käyttökiellossa, joka Merkattu ohuilla muovinaruilla täällä Rovaniemellä, kun taas ei Kieltoa Pääkaupunkiseudulla, eli Vaihtelevat, ovat Systeemit eri Puolilla Suomen Tasavaltaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *