Erityinen huoli erityislapsiperheistä

Kategoria: Astetta asiallisemmin | 1

Vetoomus koronakriisin runtelemien erityislapsiperheiden puolesta tukitoimien parantamiseksi ja palveluiden laadun tehostamiseksi            

Korona-aika on vaikuttanut huomattavasti erityislapsiperheiden pärjäämiseen ja vanhempien jaksamiseen. Omaishoidon vapaat ja tilapäishoito eivät ole rajoituksista tai muusta perheestä riippumattomasta syystä toteutuneet sovitusti. Ennen hyvin sujunut ja rutiininomaisesti rattailla sujuvasti eteenpäin pyörinyt arki on muuttunut nyt huomattavasti hankalammaksi. Perheet ovat olleet ja ovat vielä pitkään todella lujilla. Tukitoimien parantaminen, palveluiden laadun tehostaminen sekä kunnissa tarjottujen apukeinojen oikeanlainen kohdentaminen ovat nyt avainasemassa.

Leijonaemot on vuonna 2005 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Me Leijonaemoissa halusimme kuulla erityislapsiperheiden hädän, ja selvittää, miten koronavirus on vaikuttanut erityislapsiperheiden elämään. Teimme asiasta kyselyn alkuvuodesta 2021. Kyselyyn vastasi 114 erityislapsen vanhempaa ympäri Suomen. Lisäksi lähetimme kyselyn kuuden kaupungin vammaispalveluun (Helsinki, Jyväskylä, Turku, Oulu, Tampere ja Kempele). Halusimme selvittää sitä, minkälaista tukea perheille on koronavuoden aikana tarjottu.

Pohjatonta väsymystä ja taloudellista huolta

Vastaajista 79 % kertoi, että he ovat väsyneempiä kuin aiemmin. Väsymystä ja kuormittuneisuutta on lisännyt erityisesti se, että lapsilla ei ole ollut kodin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa eikä omaishoidon vapaita ole ollut mahdollisuutta pitää. Moni toi myös ilmi, että vaihtelun puute, päivien samanlaisuus ja kaiken yhdistysten tarjoaman virkistystoiminnan puuttuminen on väsyttänyt ja puuduttanut.

Altistumiset ja karanteenit ovat tuoneet lisähaasteita perheiden elämään. Moni on saanut aiemmin hoitoapua isovanhemmilta, jotka eivät nyt rajoitusten myötä ole voineet osallistua perheiden arkeen. Erityislapsiperheiden aikuisten työssä käyminen ja oman ajan ottaminen on hankaloitunut huomattavasti. Yli 30 % vastaajista kertoi, että perheen taloudellinen tilanne on huonontunut jonkin verran tai merkittävästi. Erityisesti pandemian alkuvaiheessa tuli tilanteita, jolloin erityislapsen vanhempi joutui jäämään palkatta kotiin lastaan hoitamaan. Lisäksi lomautukset ja osa-aikatöiden väheneminen ovat vaikuttaneet perheiden toimeentuloa heikentävästi.

Puutteellisia palveluita ja tiedonkulun haasteita

Vastanneista 91 % kertoi, etteivät he olleet saaneet mitään apua tai tukea koronavuoden aikana. Tietoomme tuli kyselyn myötä myös tilanne, jossa apua tarvitseva äiti oli lähestynyt vammaispalveluita sähköpostitse, mutta postiin ei oltu koskaan vastattu. Moni erityislapsen vanhempi kertoi kyselyssä, että he olisivat olleet hyvin iloisia jo siitä, että heiltä olisi joku kysynyt, mitä kuuluu ja miten he jaksavat. Koulunkäyntiin liittyvät ja etäopetukseen jäämiseen liittyvät asiat askarruttivat myös monia. Saatu tieto riskiryhmään kuulumisesta oli ristiriitaista ja aiheutti hankaluuksia arjen ratkaisujen tekemiseen. Joissain paikoissa kaikki sujui hienosti, mutta osa perheistä koki jääneensä hyvin yksin. 

Halusimme selvittää, ovatko perheet saaneet pandemian aikana apua vammaispalvelusta tai sosiaalityön puolelta. Leijonaemot lähetti kuuden kunnan vammaispalveluun tiedustelun, miten he ovat tukeneet perheitä. Vastaus saatiin Helsingistä ja Jyväskylästä, mutta Turusta, Oulusta, Tampereelta ja Kempeleestä ei kuulunut mitään. Helsingistä kerrottiin, että sosiaalityöntekijöitä oli ohjeistettu ottamaan yhteyttä niihin perheisiin, joiden tilanteesta oltiin huolissaan, ja että omaishoidon vapaiden käyttöaikaa on pidennetty toukokuun 2021 loppuun saakka. Jyväskylästä kerrottiin palveluseteleiden käytöstä ja oltiin myös kiinnostuneita kuulemaan mahdollisista uusista ideoista tukimuotojen kehittämiseen.

Olemme tässä yhdessä!

Me Leijonaemot ry:ssä vetoamme nyt teihin, Arvoisa hallitus, kuntapäättäjät, organisaatioiden luottamushenkilöt ja kuntavaaliehdokkaat.

Tiedättekö, mitä erityislapsiperheet tarvitsevat ja tiedättekö, mitä palveluja juuri teidän alueillanne on saatavilla? Huomioikaa erityisen haavoittuvat erityislapsiperheet. Kuulkaa heidän hätänsä ja huomioikaa heidän haavoittuva tilanteensa. Auttakaa meitä tunnistamaan apua tarvitsevat erityislapsiperheet, tekemään tarjolla olevista palveluista helpommin lähestyttäviä, parantamaan palveluita ja tuomaan jo olemassa olevia palveluita paremmin esiin ja saataville.

Helsingissä 20.5.2021

Leijonaemot ry

Lisätiedot ja kysymykset:

Pia Lemmetty
toiminnanjohtaja, Leijonaemot ry (pia.lemmetty@leijonaemot.fi, 040 753 1057)

Noora Hakala
vt. hallituksen puheenjohtaja, Leijonaemot ry (noora.hakala@leijonaemot.fi)

Kannanotto pdf-muodossa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *